Duraksız nesne
Adres
  • Telefon: +359 884 640 343
  • "Vl. Vazov" № 2
 
 
 

Benzin istasyonu "INS PETROL" - Burgas

 
 
 
Duraksız nesne
Adres
  • Vali: +359 888 675 988
  • "Nikola Popov"

Benzin istasyonu "INS PETROL" - Sredec

 
 
 
 
Adres
  • "Industrialna" №1

Vergi deposu - Burgas

 
 
 
 
Adres
  • "Industrialna" №1

Oto servisi