Müşteri kartları

Şirketimizin size sunabileceği imkanlar aşağıda yazılıdır:

Benzin istasyonu zincirimizde kullanacağınız müşteri kartları size farklı imkanlar sunacaktır- yoklama çıkartma, yakıt kullanımı bilgilerini kontrol etme, v.b.